Termékajánló

Vásárlási feltételek

IKO.hu B2B nagykereskedelmi áruház ÁSZF

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.iko.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

 

A Szolgáltató adatai

Név: IKO Informatika ZRT

Székhely: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a

Levelezési cím: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a

Üzlethelyiség címe: 1141 Budapest Lipótvár utca 9/a

Képviselő neve: Szabó András

Cégjegyzékszám: 01-10-046170

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Központi Bíróság

Adószám: 14464281-2-42.

Közösségi adószám: HU14464281.

Számlavezető pénzintézet: CIB BANK ZRT

Számlaszám: 10700079-48046701-51100005

IBAN számlaszám: Adja meg!

E-mail cím: rendel@iko.hu

Telefonszám: +36 1 4673390

Fax: +36 1 467 3394

Tárhely szolgálatató: 1b Telecom Hungary Zrt
Tárhely szolgálatató e-mail: 1b@1b.hu

A honlapon folytatott tevékenység

Cégünk az IKO Informatika Zrt Magyarországon belül értékesítési céllal, a következő témakörben kínál önnek termékeket: Számítástechnika.

 

Felhasználási feltételek

1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

1.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

2.1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 2 munkanapon belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

2.2. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelést követően létrejövő szerződésről és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződéses viszony csak akkor jön létre, amikor a iko.hu munkatársa emailben, vagy telefonon történő visszajelzésével a megrendelést megerősítette. Az automatikus visszaigazolás nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, csak a megrendelés rögzítésének.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 2 munkanapon belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 2 munkanapon belüli megérkezésével. Ezek a termék elérhetőségét tekintve lehetnek a következők: (ÁTVÉTELRE VÁR, MEGRENDELÉS MEGHIÚSULT, KISZÁLLÍTÁS, KÉSZLETEZÉS ALATT, HOSSZABB IDEJÜ BESZERZÉS, VISSZAIGAZOLVA) 

2.3. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

2.4. Számla

A Szolgáltató  papíralapú számlát állít ki, amit a Felhasználó rendelkezésére bocsájtja a termék kézhezvételekor, pl személyes átvételkor vagy a futártól való átvételkor.

Csak előre utalás esetén küld a Felhasználó részére a Szolgáltató emailben PDF formátumban egy számla másolatot, vagy díjbekérőt.
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor rendelésének megjegyzés rovatába kell feltüntetnie!

2.5. Fizetés

Azon fizetési módok a felsorolása, amelyet a honnlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

2.5.1. Előre utalás

A fizetési mód részletes leírása:
Amennyiben a megrendelt termék raktáron van 24 órán belül a szolgáltató email formájában visszaigazolja (VISSZAIGAZOLVA) státusz levéllel  és küld a Felhasználó részére  PDF formátumban egy számla vagy díjbekérő másolatot e-mailben.

2.5.2. Utánvét

Készpézben történő fizetés a futárszolgálatnak a termék átvételekor.

2.5.3. Készpénzzel a helyszínen

3.Átvételi lehetőség, Szállítás

Azon átvételi lehetőségek, szállítási módok a felsorolása, amelyet a honlap biztosít és ezek részletes bemutatása. Például:

3.1. Futárral: Royal Sprint és a Trans-O-Flex futárszolgálat

A szállítási mód részletes leírása

A 40 KG alatti tétel esetén általában a GLS futárszolgálat veszi fel a csomagot, hétköznaponként 15:00h-ig.

Kézbesítés:
(Feladástól számított 1 munkanap.)
A 40 KG feletti és 80 KG alatti termékek esetén és nagyobb terjedelmű csomagoknál, a GLS futárszolgálat veszi fel csomagjainkat, naponta 16:00h-ig.

Kézbesítés:(Feladástól számított 1-3 munkanap)

Munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között van lehetőség a kiszállításra.

A szolgáltató csak egy címet tud megadni a futárszolgálatnak, így a megrendeléskor olyan címet adjon meg a felhasználó, ahol munkaidőben várhatóan tartózkodik a szállítás napján.

A csomag időszerű helyzetéről emailben küld tájékoztatást a szolgáltató, addig a pontig, amikor a futárszolgálat felveszi a csomagot. (KISZÁLLÍTÁS) státuszlevél. Amely tartalmazza a futárszolgálat telefonszámát és a rendeléshez tartozó csomag fuvar levélszámát! Ezt követően, másnap reggeltől, az ügyfél a futárszolgálattól tud további tájékoztatást kapni csomagjával kapcsolatban.

A futárszolgálat 2 szer kíséreli meg a kiszállítást abban az esetben ha senkit nem talál a címen, és a megadott telefonszámon sem tudja elérni a felhasználót.
2. Kiszállítás után a futárszolgálat visszaszállítja a szolgáltatónak a csomagot.
Ezt követően csak dupla szállítási költség megfizetésével adható fel a megrendelt termék.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek súly alapján automatikusan rendelődnek hozzá a megrendelt termékhez.
1590 FT-tól 5990Ft-ig. Kivétel az egyedi megállapodás szerinti céges kiszállítás.

 A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.2 Cégen belüli beszállítás
Azaz az egyedi megállapodás szerint a szolgáltató kiszállítja a megrendelést a felhasználó telephelyére. Kizárólag írásos megállapodás esetén.

3.3 Személyes átvétel

Személyes átvétel a szolgáltató honlapján feltüntetett átvételi ponton lehetséges.
Itt Csak bankkártyával ill készpénzben tudja a felhasználó rendelését téríteni.
Személyes átvétel esetén, a szolgáltató emailben értsíti a felhasználót (ÁTVÉTELRE VÁR) státusz levéllel, az átvehetőségről. 
A felhasználónk 3 munkanap áll rendelkezésére, a temrék átvételére.
A szolgáltató 3 munkanap után törölheti a megrendelést amennyiben nem vette át a felhasználó és semmilyen formában nem jelezte átvételi szándékának lehetőségét!

Rendelési rendszer és kritériumai
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató minden hétfő éjszaka frissíti be aktuális kínálatát, és aktuális viszonteladói árait. A rendelési rend szerint keddi naptól csütörtökig tart az RENDELHETŐ (előrendelésre kínált) termékek megrendelése. Ezen szabály alól kivétel a RAKTÁRON szereplő tételek. Ez utóbbiakat bármikor lehet rendelni.


4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: IKO Informatika ZRT

Levelezési cím: 1141 Budapest, Lipótvár utca 9/a

Telefonszám: +36 1 4673390

E-mail cím: csaba@iko.hu

Vásárlási tudnivalók

A honlapon történő vásárlás

 

1.1 Feltételek:

A honlapon, kizárólag viszonteladóink vásárolhatnak.
A regisztrációt követően, adminisztrátorunk és (vagy) az ön kapcsolattartója 24 órán belül jóváhagyja a regisztrációs kérelmét. A regisztrált adatokkal belépve láthatja viszonteladói nettó árait.
Minden új regisztrált cég előre utalást, kártyás fizetést, vagy - személyes átvétel esetén - készpénzes fizetési módot érvényesíthet. A fizetési módok és utalási idők beállítása miatt keresse minden estben a kapcsolattartóját.

 

1.2 Rendelési rendszer:
A szolgáltató honlapján (www.iko.hu) kétféle elérhetőségű termékpaletta található.
A: RAKTÁRON lévő termékek, melynek megrendelésének esetén a visszaigazolást követően azonnal átvehető vagy feladható.
B: RENDELHETŐ termékek, melyek elérhetőek a szolgáltató beszállítóinál, ezekre előrendelést adhat le a felhasználó.


A RENDELHETŐ termékpaletta rendelési rendszere:

Az IKO.hu működése szerint az előrendeléses megrendeléseket, azaz a rendelhető státuszú termékeket minden tárgy hét Kedd 12:00h-tól Csütörtök 12:00h-ig lehet leadni.
Ezen időszak között leadott megrendelések kerülnek a tárgyhéten visszaigazolásra és a visszaigazolástól számított 7 munkanapon belül leszállításra.

 

1.3 A honlapon történő vásárlás regisztrációs folyamatának leírása:

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Felhasználó a honlapon található menüpontok és linkek segítségével tud navigálni és böngészni. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatóak meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a kosár tartalmát a fejlécben lévő Kosár linkre kattintva részletesen megjelenítve kérheti le, ahol módosíthatja a kosárba tett tételeket. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A regisztráció, vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot, amit később bármikor módosíthat. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 12 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

1.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 2 munkanapon belül tájékoztatja a visszaigazolásról.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

1.5. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelést követően létrejövő szerződésről és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződéses viszony csak akkor jön létre, amikor a IKO.hu munkatársa emailben, vagy telefonon történő visszajelzésével a megrendelést megerősítette. Az automatikus visszaigazolás nem minősül a megrendelés jóváhagyásának, csak a megrendelés rögzítésének.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 2 munknapon  belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével. Ezek a termék elérhetőségét tekintve lehetnek a következők: (ÁTVÉTELRE VÁR, MEGRENDELÉS MEGHIÚSULT, KISZÁLLÍTÁS, KÉSZLETEZÉS ALATT, HOSSZABB IDEJŰ BESZERZÉS, VISSZAIGAZOLVA

 

1.5. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

1.6. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, amit a Felhasználó rendelkezésére bocsájt a termék kézhezvételekor, pl. személyes átvételkor vagy a futártól való átvételkor.

Csak előre utalás esetén küld a Felhasználó részére a Szolgáltató emailben PDF számlamásolatot.
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor a rendelésének megjegyzés rovatába kell ezt feltüntetnie!

1.7. Fizetés

1.7.1. Előre utalás

A fizetési mód részletes leírása:
Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, a szolgáltató 24 órán belül email formájában visszaigazolja egy (VISSZAIGAZOLVA) státusz értesítő levéllel. Ebben az esetben a Felhasználó részére egy PDF számlamásolatot is küld e-mailben.

1.7.2. Utánvét

Készpénzben történő fizetés a futárszolgálatnak a termék átvételekor.

1.7.3. Kártyával, vagy Készpénzzel a helyszínen, személyes átvétel esetén.

1.7.4 Átutalás

Szerződés szerinti megállapodás kereteinek megfelelően beállított átutalás teljesítési határideje szerint.

2. Átvételi lehetőségek, Szállítás

2.1. A saját szállítmányozási részlegünkön kívül Royal Sprint és a Trans-O-Flex futárszolgálat is szállítunk.

A szállítási mód részletes leírása:
Budapesten belüli nagykereskedelmi megrendelés esetén 3 millió Ft felett saját szállítmányozónk szállít, előre leegyeztettet és visszaigazolt időpontra.


Egyéb esetben:

A 40 Kg alatti termékek esetén általában a GLS futárszolgálat veszi fel a csomagot , hétköznaponként 15:00h-ig. A kiszállítás várhatóan a feladástól számított 24h belül megtörténik.


A 40 Kg feletti és 80 Kg alatti termékek esetén és nagyobb terjedelmű csomagoknál, a GLS futárszolgálat veszi fel csomagjainkat minden nap 16:00h-ig. A kiszállítás várhatóan a feladástól számított 24h-72h belül megtörténik.

Munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között van lehetőség a kiszállításra.

A szolgáltató csak egy címet tud megadni a futárszolgálatnak, így a megrendeléskor olyan címet adjon meg a felhasználó, ahol munkaidőben is tartózkodik a szállítás napján!

A csomag aktuális helyzetéről emailben küld tájékoztatást a szolgáltató, addig a pontig, amikor is a futárszolgálat felveszi a csomagot. A KISZÁLLÍTÁS stástuszlevél tartalmazza a futárszolgálat telefonszámát és a csomag fuvarlevélszámát. Ezt követően másnap reggeltől az ügyfél a futárszolgálattól fog további információt kapni csomagjával kapcsolatban.

A futárszolgálat kétszer kísérli meg a kiszállítást abban az esetben, ha senkit nem talál a címen és a megadott telefonszámon sem tudja elérni a felhasználót.
A második sikertelen kiszállítási kísérlet után a futárszolgálat visszaszállítja a szolgáltatónak a csomagot.
Ezt követően csak dupla szállítási költség megfizetésével adható fel újra a megrendelt termék.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költségek súly alapján automatikusan rendelődnek hozzá a megrendelt termékhez 1.590 Ft-tól 5.990 Ft-ig.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

2.2. Személyes átvétel

Személyes átvétel a szolgáltató honlapján feltüntetett átvételi ponton lehetséges.
Itt bankkártyával, és készpénzben tudja a felhasználó rendelését kiegyenlíteni.
Személyes átvétel esetén a szolgáltató email-ben értsíti a felhasználót egy (ÁTVÉTELRE VÁR) státusz visszaigazoló levéllel, amikor a megrendelés átvehető.
A felhasználónak 2 munkanap áll rendelkezésére a termék/ek átvételére.
A szolgáltató 2 munkanap után törölheti a megrendelést, amennyiben azt nem vette át a felhasználó és semmilyen formában nem jelezte átvételi szándékát!

Bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk raktáron lévő termékeinkre, személyes átvétel esetén.